หินลับมีดญี่ปุ่น Naniwa 400 Grit

NANIWA PROFESSIONAL STONE : 400 GRIT

PRICE : 2,300 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

หิน Naniwa Professional Stone 400 Grit เป็นหินหยาบ (Very Coarse) ที่ใช้ปรับระนาบ หรือใช้ตั้งคมใบกบหรือใบสิ่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเนื้อหินมีความหยาบมากและกินเนื้อเหล็กได้อย่างรวดเร็ว

หินลับมีดญี่ปุ่น Naniwa 1000 Grit

NANIWA PROFESSIONAL STONE : 1,000 GRIT

PRICE : 2,900 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

หิน Naniwa Professional Stone 1,000 Grit เป็นหินหยาบระดับกลางๆ (Coarse) ใช้ลบรอยขูดขีดของหินเบอร์ 400 และช่วยปรับหน้าใบกบและสิ่วได้ดี เนื้อหินมีความแข็งและกินเนื้อเหล็กได้อย่างรวดเร็ว

หินลับมีดญี่ปุ่น Naniwa 5000 Grit

NANIWA PROFESSIONAL STONE : 5,000 GRIT

PRICE : 4,600 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

หิน Naniwa Professional Stone 5,000 Grit เป็นหินขัดคมระดับละเอียด (Fine) เนื้อหินมีความแข็งและกินเนื้อเหล็กได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ช่วยแก้ระนาบที่อาจจะมีผิดพลาดจากการลับด้วยเบอร์ 1,000 ได้อีกระดับหนึ่ง

หินลับมีดญี่ปุ่น Naniwa 10000 Grit

NANIWA PROFESSIONAL STONE : 10,000 GRIT

PRICE : 9,500 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

หิน Naniwa Professional Stone 10,000 Grit เป็นหินขัดคมระดับละเอียดมาก (Extremely Fine) และเป็นหินลับคมก้อนสุดท้ายของระบบเซรามิคโสตนของ Naniwa ให้ความคมพอๆกับการลูบด้วยสารขัด 1 ไมครอน

ช่องทางการติดตามเนื้อหาและ ซื้อสินค้า

  • Grey YouTube Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon