จิ๊กลับใบกบจากมือและหัวใจของ อ.ทวีสิทธิ์ วิจิตรขจี


Tool From The Master : จิ๊กลับใบกบของ อาจารย์ ทวีสิทธิ์ วิจิตรขจี

มาชมขั้นตอนและแนวคิดในการสร้างเครื่องมือของ อาจารย์ ทวีสิทธิ์ วิจิตรขจี กันครับ อาจารย์จบช่างกลโรงงานและ ผ่านงานในสายการผลิตและงานสอนมามากกว่า 30 ปี ผลงานของอาจารย์ชุดนี้เป็นจิ๊กที่ช่วยกำหนดองศาการลับของใบกบ และใบสิ่ว ซึ่ง อาจารย์ได้ร่วมพัฒนาต้นแบบร่วมกับ อาจารย์ เขมทัต ไกรวิเชียร โดยจิ๊กลับใบกบ 10 ตัวแรกถูกสร้างขึ้นให้กับนักเรียนในสายงานไม้ของ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เนื่องจากเครื่องมือที่มีคุณภาพในสมัยนั้นยังหาได้ยาก

ซีรีย์ส์ Tool From The Master เป็นการบอกเล่า เรื่องราว แนวคิด และปรัชญาในการทำงานของปรมาจารย์ระดับประเทศที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับงานไม้ โดย Siam Woodworker จะช่วยในกระบวนการถ่ายทอด และส่งมอบแรงบันดาลใจในการทำงานของปรมาจารย์แต่ละท่าน เราหวังว่า Content ชุดนี้จะสร้างพลังงานดีๆ ให้เกิดขึ้นในใจหลายๆท่านได้ครับ

ช่องทางการติดตามเนื้อหาและ ซื้อสินค้า

  • Grey YouTube Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon