บุ้งแกะไม้ Narex Rasp Coarse

NAREX RASPS 12 CM./SQCM. (COARSE)

PRICE : 2,560 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

Narex Premium Rasps Set เป็นบุ้งแต่งไม้ที่จำนวนฟันอยู่ที่ 12 ฟันต่อ 1 ตารางเซนติเมตร (สำหรับงานหยาบ) มีมาให้สามแบบทั้ง หางหนุ ท้องปลิง และแบบเหลี่ยม

บุ้งแกะไม้ Narex Rasp Medium

NAREX RASPS 16 CM./SQCM. (MEDIUM)

PRICE : 1,940 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

Narex Premium Rasps Set เป็นบุ้งแต่งไม้ที่จำนวนฟันอยู่ที่ 16 ฟันต่อ 1 ตารางเซนติเมตร (สำหรับงานทั่วไป) มีมาให้สามแบบทั้ง หางหนุ ท้องปลิง และแบบเหลี่ยม

บุ้งแกะไม้ Narex Rasp Fine

NAREX RASPS 22 CM./SQCM. (FINE)

PRICE : 2,480 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

Narex Premium Rasps Set เป็นบุ้งแต่งไม้ที่จำนวนฟันอยู่ที่ 22 ฟันต่อ 1 ตารางเซนติเมตร (สำหรับงานละเอียด) มีมาให้สามแบบทั้ง หางหนุ ท้องปลิง และแบบเหลี่ยม

ช่องทางการติดตามเนื้อหาและ ซื้อสินค้า

  • Grey YouTube Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon