หินลับมีดญี่ปุ่น Shapton Glass 320 Grit

SHAPTON GLASS STONE : 320 GRIT

PRICE : 1,790 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

หิน Shapton Glass 320 Grit เป็นหินที่หยาบ (Very Coarse) ที่ราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบคุณภาพกับ Naniwa Pro 400 Grit เนื้อหินมีความแข็งและคงรูปได้นาน ใช้ปรับระนาบ หรือตั้งคมสิ่วหรือใบกบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หินลับมีดญี่ปุ่น Shapton Glass 1000 Grit

SHAPTON GLASS STONE : 1,000 GRIT

PRICE : 1,980 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

หิน Shapton Glass 1,000 Grit เป็นหินหยาบปานกลาง (Coarse) ใช้ลบรอยขูดจากหินเบอร์ 320 หรือใช้ตั้งคมใบกบหรือสิ่วใหม่ได้ดี เนื้อหินมีความแข็งและคงรูปได้นาน ทำให้ไม่ต้องคอยปรับระนาบบ่อยๆ

หินลับมีดญี่ปุ่น Shapton Glass 4000 Grit

SHAPTON GLASS STONE : 4,000 GRIT

PRICE : 2,490 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

หิน Shapton Glass 4,000 Grit เป็นหิน Finishing แบบละเอียด (Fine) ที่กินเนื้อเหล็กได้เร็ว และช่วยลดเวลาในการลับคมในกริทที่สูงขึ้นในระดับถัดไปอย่างเบอร์ 8,000 Grit

หินลับมีดญี่ปุ่น Shapton Glass 8000 Grit

SHAPTON GLASS STONE : 8,000 GRIT

PRICE : 3,690 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

หิน Shapton Glass 8,000 Grit เป็นหินเบอร์ละเอียดมาก (Very Fine) เบอร์ท้ายๆ ที่ใช้ในการลับคมก่อนนำไปใช้งานจริง กินเนื้อเหล็กได้เร็ว และหน้าหินมีความแข็งสูงมาก จึงเป็นหิน Finishing ที่ดีที่สุดก้อนนึงของโลก

หินลับมีดญี่ปุ่น Shapton Glass 16000 Grit

SHAPTON GLASS STONE : 16,000 GRIT

PRICE : 4,690 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

หิน Shapton Glass 16,000 Grit เป็นหิน Finishing Stone ที่มีค่าความละเอียดสูงที่สุด (Extremely Fine) นิยมนำไปใช้กับใบกบที่ใช้เก็บหน้าไม้ที่ต้องการผิวแบบ Plane Finished หรือผิวที่ไม่ต้องใช้กระดาษทรายขัดแต่งเพิ่ม

ช่องทางการติดตามเนื้อหาและ ซื้อสินค้า

  • Grey YouTube Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon