102-103 BLOCK PLANE BLADE

PRICE : 450 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

ใบกบสำรองสำหรับกบ Low Angle Block Plane 102 และ 103 ทำจากเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง T10 มีความหนา 3 มม. องศาหลักขึ้นคมจากโรงงานด้วยระบบ CNC ที่ 25 องศา ด้านหลังเรียบปรับระนาบง่าย

V1 STANDARD ANGLE BLOCK PLANE BLADE

PRICE : 450 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

ใบกบสำรองสำหรับกบ Standard Angle Block Plane ทำจากเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง T10 มีความหนา 3 มม. องศาหลักขึ้นคมจากโรงงานด้วยระบบ CNC ที่ 25 องศา ด้านหลังเรียบปรับระนาบง่าย

V2 LOW ANGLE BLOCK PLANE BLADE

PRICE : 450 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

ใบกบสำรองสำหรับกบ Low Angle Block Plane ทำจากเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง T10 มีความหนา 3 มม. องศาหลักขึ้นคมจากโรงงานด้วยระบบ CNC ที่ 25 องศา ด้านหลังเรียบปรับระนาบง่าย

BENCH PLANE BLADE 1-3/4 INCH

PRICE : 650 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

ใบกบสำรองขนาด 1-3/4 นิ้ว ทำจากเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง T10 มีความหนา 3 มม. ใช้เป็นใบสำรองสำหรับกบเบอร์ 3 องศาหลักขึ้นคมจากโรงงานด้วยระบบ CNC ที่ 25 องศา ด้านหลังเรียบปรับระนาบง่าย

1-3/4 INCH CHIP BREAKER

PRICE : 450 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

Chip Breaker หรือเหล็กประกับใบกบขนาดหน้ากว้าง 1-3/4 นิ้ว ใช้กับกบ Bench Plane เบอร์ 3 ตัวเหล็กประกับเป็นเหล็กประกับรุ่นใหม่ที่ใช้ CNC เจียรขอบมาให้ประกบกับใบกบได้พอดีโดยไม่ต้องตกแต่งระนาบเหล็กประกับเพิ่มเติม

BENCH PLANE BLADE 2 INCH

PRICE : 650 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

ใบกบสำรองขนาด 2 นิ้ว ทำจากเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง T10 มีความหนา 3 มม. ใช้เป็นใบสำรองสำหรับกบเบอร์ 4 และเบอร์ 5 องศาหลักขึ้นคมจากโรงงานด้วยระบบ CNC ที่ 25 องศา ด้านหลังเรียบปรับระนาบง่าย

2 INCH CHIP BREAKER

PRICE : 450 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

Chip Breaker หรือเหล็กประกับใบกบขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ใช้กับกบ Bench Plane เบอร์ 4 และ 5 ตัวเหล็กประกับเป็นเหล็กประกับรุ่นใหม่ที่ใช้ CNC เจียรขอบมาให้ประกบกับใบกบได้พอดีโดยไม่ต้องตกแต่งระนาบเหล็กประกับเพิ่มเติม

BENCH PLANE BLADE 2-3/8 INCH

PRICE : 650 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

ใบกบสำรองขนาด 2-3/8 นิ้ว ทำจากเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง T10 มีความหนา 3 มม. ใช้เป็นใบสำรองสำหรับกบเบอร์ 4-1/2, 5-1/2, 6 และเบอร์ 7 องศาหลักขึ้นคมจากโรงงานด้วยระบบ CNC ที่ 25 องศา ด้านหลังเรียบปรับระนาบง่าย

2-3/8 INCH CHIP BREAKER

PRICE : 450 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

Chip Breaker หรือเหล็กประกับใบกบขนาดหน้ากว้าง 2-3/8 นิ้ว ใช้กับกบ Bench Plane เบอร์ 4-1/2, 5-1/2, 6 และ 7 ตัวเหล็กประกับเป็นเหล็กประกับรุ่นใหม่ที่ใช้ CNC เจียรขอบมาให้ประกบกับใบกบได้พอดี

CHERRY HANDLE & KNOB (SMALL)

PRICE : 750 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

มือจับด้านหน้า และด้ามจับด้านหลัง ทำด้วยไม้เชอร์รี่ เป็นไซส์ขนาดเล็ก ใช้สลับเปลี่ยนกับอะไหล่มือจับเดิมๆ ที่มากับกบ Bench Plane เบอร์ 3, 4 และ 4-1/2 ด้ามจับแพ็คขายเป็นคู่ไม่ได้มีสกรูขันด้ามแถมไปให้

CHERRY HANDLE & KNOB (LARGE)

PRICE : 750 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

มือจับด้านหน้า และด้ามจับด้านหลัง ทำด้วยไม้เชอร์รี่ เป็นไซส์ขนาดใหญ่ ใช้สลับเปลี่ยนกับอะไหล่มือจับเดิมๆ ที่มากับกบ Bench Plane เบอร์ 5, 5-1/2, 6, 7 และ Low Angle Jack No. 62 ด้ามจับแพ็คขายเป็นคู่ไม่ได้มีสกรูขันด้ามแถมไปให้

BUBINGA HANDLE & KNOB (SMALL)

PRICE : 750 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

มือจับด้านหน้า และด้ามจับด้านหลัง ทำด้วยไม้บิวบิงก้า เป็นไซส์ขนาดเล็ก ใช้สลับเปลี่ยนกับอะไหล่มือจับเดิมๆ ที่มากับกบ Bench Plane เบอร์ 3, 4 และ 4-1/2 ด้ามจับแพ็คขายเป็นคู่ไม่ได้มีสกรูขันด้ามแถมไปให้

BUBINGA HANDLE & KNOB (LARGE)

PRICE : 750 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

มือจับด้านหน้า และด้ามจับด้านหลัง ทำด้วยไม้บิวบิงก้า เป็นไซส์ขนาดใหญ่ ใช้สลับเปลี่ยนกับอะไหล่มือจับเดิมๆ ที่มากับกบ Bench Plane เบอร์ 5, 5-1/2, 6, 7 และ Low Angle Jack No. 62 ด้ามจับแพ็คขายเป็นคู่ไม่ได้มีสกรูขันด้ามแถมไปให้

VERITAS PM-V11 PLANE BLADE, 2 INCH

PRICE : 2,190 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

ใบกบมหาเทพจาก Veritas ขึ้นด้วยเหล็ก PM-V11 ทั้งดุ้น สามารถใช้ร่วมกับเหล็กประกับของ Luban หรือ Stanley รุ่นเก่าๆได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ใบหน้ากว้าง 2 นิ้ว ใช้ร่วมกับกบเหล็กเบอร์ 4 และ 5 

VERITAS PM-V11 PLANE BLADE, 2-3/8 INCH

PRICE : 2,290 THB

(ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง)

ใบกบมหาเทพจาก Veritas ขึ้นด้วยเหล็ก PM-V11 ทั้งดุ้น สามารถใช้ร่วมกับเหล็กประกับของ Luban หรือ Stanley รุ่นเก่าๆได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ใบหน้ากว้าง 2-3/8 นิ้ว ใช้ร่วมกับกบเหล็กเบอร์ 4-1/2, 5-1/2, 6, 7 

ช่องทางการติดตามเนื้อหาและ ซื้อสินค้า

  • Grey YouTube Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon